Ofszet nyomdánk vállalja 1 színtől a 4 szín colorig terjedő munkák kivitelezését.

Ezen kívül teljes körű kötészeti szolgáltatást mint a lakkozás, fóliázás, hajtás, tűzés,  irkafűzés, ragasztás, perforálás, bígelés, fúrás stb...

Zsugorfóliázást, csomagolást, ívfóliázást bérmunkában is vállalunk.

Jellemzően az alábbi termékek előállítása folyik:

- önátírós tömbök és garnitúrák (pl. számla, szállító, munkalap, többpéldányos ügyviteli nyomtatványok)

- borítékok akár több színben is LC6-tól TB4-ig (öntapadó, vagy szilikonos, ablakos, vagy ablak nélüli kivitel)

- levélpapirok

- szórólapok

- plakátok

- cimkék (pl. kenyércimke)

- tombolajegyek

- könyvek, füzetek

- újságok

- jegyzettömbök

- kereskedelmi nyomtatványok

- ügyviteli nyomtatványok

- dossziék (stancolva)

- dobozok (stancolva)

  stb...

 

Segítség nyomdai pdf készítéséhez:

 

CTP rendszeren történő levilágításhoz az anyagokat kompozit PDF file-ban kérjük leadni, lehetőség szerint a file feleljen meg a PDF/X-1a szabványnak. (kompozit, Acrobat 4, 6 (PDF 1.3, 1.5) kompatibilis, az összes betű és kép beágyazva, csak CMYK (eszközfüggő), szürkeárnyalatos és spot színeket tartalmazzon, a trimbox és a bleedbox legyen definiálva, output intent profile és trapping beállítva)

Tudnivalók a PDF filekészítéséhez

Képek

 • CMYK vagy szürke-árnyalatos, raszteres képeknél minimum 250-300 dpi felbontás. (A képek felbontását az Adobe Acrobat 6 és 7 Preflight funkciójával tudja ellenőrizni!)
 • A képekhez JPG tömörítést csak maximális minőségi beállítás mellett használjon.
 • A képekhez csak nyomdai kivitelezésre alkalmas fileformátumokat használjon (TIFF, JPG, EPS, PDF).
 • Ne használjon DCS EPS file-t olyan programban, amelyik nem tud nagyfelbontású kompozit postscript-et készíteni belőlük (pl. QuarkXpress).
 • Postscript file nyomtatásakor ne használja a kiadványszerkesztő program OPI funkcióját. Betűtípusok
 • Az összes betűtípus legyen beágyazva (vagy legörbítve), a nem beágyazott betűtípusok helyett a RIP Courier betűtípust fog használni! (A dokumentumban használt betűtípusokat az Adobe Acrobat Document Properties/Fonts funkciójával tudja ellenőrizni!)

Színek

 • A nyomáshoz átadott PDF file csak CMYK és direkt (spot, pl. Pantone) színeket tartalmazzon.
 • A dokumentumban csak azok a színek legyenek direkt színként meghatározva, amelyeket direkt színként kérnek nyomni! (A direkt színeket az Acrobat 6 Separation preview / Acrobat 7 Output Preview funkciójával tudja ellenőrizni!)
 • A színes háttéren lévő 100% fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek felülnyomósak legyenek (overprint).
 • A kis méretű fekete színű grafikai elemek, Vonalas ábrák, szövegek csak a fekete színkivonaton szerepeljenek.
 • Formalakkozott és stancolt munkáknál a lakkot illetve a stancot külön file-ban kérjük, úgy, hogy a lakk vagy stanc és a grafika oldalmérete egyforma legyen (a lakk vagy stanc pdf-je a grafika „fölé” helyezve a megfelelő helyre essen).
 • Fekete max. összetétele: – Műnyomó: 360%, – Ofszet: 270%–320%

Oldalak, kifutó

 • Az oldalak kilövés szerinti montírozását mi végezzük, a PDF file-ban az oldalak egyesével (nem oldalpárban), olvasás szerinti sorrendben (1, 2, 3...) következzenek.
 • Több oldalas kiadványoknál – lehetőség szerint – az egész kiadványt egy PDF file-ban kérjük átadni.
 • Ragasztókötött munkáknál a borítót külön file-ban, oldalpárban, a gerincméret jelölésével kérjük leadni.
 • Ügyeljen arra, hogy az átadott PDF file tartalamazzon kifutókat (általában 2–3 mm, stancolásnál min. 5mm) és vágójeleket.
 • A szerkesztő programban a kiadvány vágott méretét állítsa be oldalméretnek és a postscript file nyomtatásakor használja a program kifutó (bleed) és vágójel (crop marks, registration marks) funkcióját.
 • Oldalpárban szerkesztett munkáknál (pl. könyvek) a lap kötésbe kerülő oldalán is hagyhat kifutót.
 • Ha a kiadvány üres oldalakat is tartalmaz, azok kerüljenek bele a PDF file-ba is. PDF file készítése
 • PDF file-t a kiadványszerkesztő programból nyomtatott postscript file-ból az AdobeDistiller programmal tud készíteni. A postscript file nyomtatásakor olyan ppd-t, nyomtatómeghajtót használjon, amelyik lehetővé teszi a megfelelő oldalméret és felbontás beállítását. (Pl. az Adobe PDF ppd*)
 • Az Acrobat Distiller beállításához használja az általunk biztosított joboptions file-t* vagy ennek hiányában használhatja a PDF/X-1a vagy Press Optimized beállítást.
 • Amire mindenféleképpen ügyeljen a Distiller beállításainál: General: Compatibility > Acrobat 4, 6 (PDF 1.3, 1.5) Fonts: Embed all fonts; Color management beállításoknál: Leave Color Unchanged.
 • A kész PDF file-t az Adobe Acrobat (NEM az Acrobat Reader) programmal tudja ellenőrizni.

Anyagleadással kapcsolatos egyéb tudnivalók

 • Az átadott anyag csak a termék gyártásához szükséges állományokat tartalmazza!
 • A PDF file-ok nevei lehetőleg utaljanak a munka nevére és bennük található oldalakra. (Pl. evkonyv 1-50.pdf, evkonyv borito.pdf)
 • Hajtott, stancolt, vagy egyéb különleges kötészeti megoldásokat igénylő munkáknál – a félreértések elkerülése végett – nyomtatott hajtási mintát, egyértelmű leírást kérünk.
 • Levilágítás előtti digitális szín vagy oldal- és ívellenőrzési proof, printer levonat igényét kérjük előre jelezze!
 • Kérjük a csak végleges, Ön és a megrendelője által jóváhagyott anyagot küldjön, a leadott anyagokon tartalmi ellenőrzést nem végzünk (pl. helyesírás, tördelési hibák, elcsúszott képek stb.).